Search results for YOGA

Many individuals hold tension into their neck, shoulders and back bringing about stiffness, bad posture, and tension. Yoga stretching can alleviate tension, increase flexibility and tone the muscles. Read More »
Discuss   Bury
Arati Healing Center offers regular Reiki I, II, IIII/Master, IV/Teacher courses, Reiki treatments, Chakra balancing, EFT on Koh Phangan in Thailand. Read More »
Discuss   Bury
We offer the best Dallas yoga class, yoga certification & yoga teacher trainings in TX. We hold Dallas beginner yoga classes at our studio. Read More »
Discuss   Bury
We offer the best Chester County yoga class, yoga certification & yoga teacher trainings in PA. We hold Chester County beginner yoga classes at our studio. Read More »
Discuss   Bury
We offer the best ocean city NJ yoga class and gym in NJ. We hold ocean city NJ beginner yoga classes at our studio. Read More »
Discuss   Bury
We offer the best Philadelphia yoga teacher trainings in PA. We hold Philadelphia yoga certification at our studio three times a year.. Read More »
Discuss   Bury
Tập Yoga tại Nhà, Công Ty với Giáo Viên yoga (Việt Nam, Ấn Độ) trình độ cao, có bằng cấp, giàu kinh nghiệm, học phí phải chăng tại HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và trên toàn quốc. Read More »
Discuss   Bury